Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností  Silver Gold Investments, s.r.o., se sídlem Mánesova 1647/72, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 10930264, DIČ:CZ10930264,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 350860, jako prodávajícím provozujícím internetový obchod zlatoeu.cz a kupujícím při nákupech v e-shopu. Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel, který realizuje nákup v e-shopu. 

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Silver Gold Investments, s.r.o   jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

1.3 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.4 Silver Gold Investments, s.r.o. obchoduje za aktuální ceny na světových trzích. Ceny se aktualizují automaticky podle vývoje aktuálních spotových cen zlata, stříbra, platiny a palladia zejména podle vývoje cen na Londýnské a mezinárodní burze s těmito komoditami.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Objednávku a kupní smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:
 • Objednávku zašle prostřednictvím internetového e-shopu zlatoeu.cz
 • nebo zašle objednávku e-mailem, nebo písemnou formou
 • nebo provede objednávku osobně u prodávajícího v sídle společnosti

Veškeré tyto objednávky jsou závazné a nelze provést jejich storno.

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je vložení nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu, včetně ceny, lze měnit nebo rušit na základě zákonných důvodů nebo na základě dohody stran.
 • Je-li Kupujícím Podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku. V tomto případě je návrhem na uzavření kupní smlouvy  odeslaná objednávka na nákup zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena zasláním závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem, kterým je zaslání proformafaktury za objednané zboží.
 • Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
 • Místem dodání zboží je při osobním převzetí sídlo společnosti prodávajícího. V případě zaslání zboží poštou to je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři vytvořeném při zaslání objednávky.
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně jí zrušit, nebo opravit. 
 • Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícího. Uhrazením zálohy kupující akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:
 • Pokud kupující v minulosti kdykoliv porušil své povinnosti vůči prodávajícímu (především nezaplatil objednané zboží)
 • Že údaje uvedené kupujícím jsou neúplné, zavádějící, nebo nepravdivé
 • Že ceny uvedené v e-shopu byly nesprávně uvedené a to z jakéhokoliv důvodu
 • Pokud se výrazným způsobem zvýšila cena zboží u dodavatele prodávajícího
 • Z jakéhokoliv jiného důvodu

3. Nákup prostřednictvím e-shopu

3.1 Nákup produktů přes e-shop probíhá v provozní době - u objednávek na investiční kovy    vytvořených ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin vyjma státních svátků v západní Evropě) bude cena  fixována v okamžiku odeslání objednávky. Výše objednávky není nijak limitována, tj. můžete vytvořit objednávku v jakékoliv výši.

3.2 Prodávající  při této formě objednávky vystavuje vždy zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.3 Nákup produktů přes e-shop, který proběhl mimo provozní dobu -   cena bude stanovena (fixována) v 9:00 hod. SEČ první burzovní den následující po objednávce, a to bez ohledu, zda cena jednotlivých investičních produktů bude stejná, stoupne či klesne.

3.4 Pokud ve výše uvedených případech (ve fixačních hodinách i mimo fixační hodiny) požadujete fixaci na pokyn z Vaší strany, uveďte to prosím, v poznámce objednávky, případně dohodněte navržený postup telefonicky s obchodníkem.

4. Nákup prostřednictvím e-mailu,písemně, nebo telefonicky

Objednávku lze učinit i písemnou, telefonickou nebo emailovou formou. Okamžitě po přijetí objednávky prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí. Při této formě objednávky je vždy vystavena zálohová faktura v plné výši objednávky.

5. Fixace ceny zboží

Nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím e-shopu uveřejněném na adrese zlatoeu.cz se realizuje za cenu uvedenou na kartě jednotlivých produktů. Prodejní cena je uvedena v Kč a EUR. Ceny jsou platné v době objednávky tj. včetně DPH. Tato služba není omezena výši objednávky, pokud na kartě jednotlivých produktů není uvedeno jinak.

6. Způsoby platby

6.1 Bankovní převod , na dobírku prostřednictvím České pošty ,nebo vkladem na účet prodávajícího.

Platby je možné provádět v českých korunách nebo v EUR. Číslo účtu pro platbu převodem nebo vkladem na bankovní účet:

Raiffeisenbank a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 4854203002/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR
IBAN: CZ0355000000004854203002
SWIFT RZBCCZPP

Při platbě převodem, nebo vkladem se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednaného zboží do data splatnosti uvedené na zaslané zálohové faktuře, tj. do dvou dní od zaslání faktury. Faktura je zaslána kupujícímu e-mailem. V souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o omezení plateb v hotovosti, kupující jehož výše platby překračuje částku 10 000 EUR, nebo její ekvivalent v Kč je povinen provést platbu bezhotovostně.

 • Platbu je možné provádět i hotovostně, přičemž výše platby na základě zákona č. 254/2004 Sb nepřekročí částku 10 000 EUR, nebo její ekvivalent v Kč dle aktuálního kurzu ČNB. Hotovostní platbu je nutné telefonicky dojednat s prodávajícím. Požadavek na hotovostní platbu (po dohodě s prodávajícím) uvede kupující v objednávce. Zboží je následně dodáno kupujícímu v souladu s jeho dostupností.
 • na dobírku-zboží je klientovi zasláno prostřednictvím České pošty na dobírku jako cenina do vlastních rukou adresáta, přičemž provede úhradu až při převzetí zásilky.

7. Dostupnost zboží

O dostupnosti zboží je zápis přímo na kartě jednotlivých produktů na stránkách zlatoeu.cz. Význam zápisu je následující:

 • Skladem: objednané zboží je uskladněno v bezpečnostních trezorech s omezenou dostupností (tj. zboží je třeba vyskladnit). Tento proces probíhá z pravidla druhý pracovní den od připsání platby na účet prodávajícího maximálně však do dvou pracovních dnů.
 • Skladem k okamžitému odběru: kupující zboží nakupuje přímo u prodávajícího, přičemž zboží je k okamžitému odběru. Požadavek „K okamžitého odběru“ kupující zapíše v objednávce a určí termín a čas nákupu (kdy si vyzvedne zboží u prodávajícího. Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost objednaného zboží, maximálně však na dobu 24 hodin
 • Dostupnost 3-6 dní-zboží je dodáno klientovi nejpozději v tomto termínu, přičemž fixace ceny zboží je okamžitá v momentě uskutečnění objednávky,ihned po dodání zboží ze zahraničí je pak zboží expedováno klientovi k osobnímu převzetí, nebo poštou.
 • Prodloužený termín dodání: objednané zboží je připraveno k distribuci ze sléváren do bezpečnostních trezorů s omezenou dostupností. Tato situace může nastat při nadměrném nárůstu poptávky po určitém druhu produktu.

8. Dodací podmínky

8.1 Vyskladnění zboží z centrálního skladu se provádí zpravidla do jednoho pracovního dne ode dne připsání platby na účet prodávajícího. Přepravce dopravuje vyskladněné zboží zpravidla dva krát týdně. Doba dodání zboží je stanovena do 7 pracovních dní od data připsání platby na účet prodávajícího. V mimořádných případech (např. zvýšená poptávka) může dojít k prodloužení termínu dodání. O této skutečnosti je však kupující informován e-mailovou zprávou.

8.2 Při osobním odběru objednaného produktu kupujícím, je předem ujednán termín a čas odběru individuálně.

8.3 V případě, že kupující neobdrží poštovní zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená (v takovém případě odmítne zásilku převzít), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou, popř. e- mailem na adresu obchod@zlatoeu.cz.

9. Doručení objednávky

Osobní odběr objednávky je možný na adrese prodávajícího Mánesova 1647/72, Vinohrady, 120 00, Praha 2, po předchozí dohodě a upřesnění konkrétního termínu. Další možností je doručení objednávky prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku

Zásilka je vždy pojištěna v plné výši kupní ceny.
Poštovné a balné pro Českou republiku je pro všechny klienty zdarma. Veškeré náklady spojené s dopravou a pojištěním zboží jsou plně hrazeny prodávajícím.To se týká i dobírky prostřednictvím ČP.

10. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, zpětný odkup

10.1 Silver Gold Investments,s.r.o. nabízí pouze zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

10.2 V případě Investičních produktů je po provedení fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení fixace ceny odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).,

10.3 Je-li kupujícím podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

10.4 Prodávající se zavazuje k odkupu veškerého jím prodávaného zboží a garantuje odkup jakéhokoliv množství jim prodaného zboží v neporušeném stavu a odpovídající kvalitě. V případě porušení obalu zboží, nebo jiného poškození dodaného zboží, může obchodník  zboží k odkupu odmítnout, případně snížit jeho odkupní cenu. Cena odkupu se stanoví individuálně, nebo bude uvedena na kartě jednotlivých produktů na adrese zlatoeu.cz.

10.5 Zájemce o odkup zboží doručí produkty osobně nebo prostřednictvím doručovací společností na adresu sídla společnosti.

11. Reklamační řád, rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupovaný produkt při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou a se zápisem na kartě produktu, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou produktu, nebo jeho opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím produktu o nedostatku věděl nebo ho sám způsobil.  

12. Reklamace a její uplatnění

Je-li Kupujícím Spotřebitel, vztahuje se na zboží zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Nároky Kupujícího se řídí zejména ustanovením občanského zákoníku.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele obchod@zlatoeu.cz
 • poštou na adresu  Silver Gold Investments, s.r.o., se sídlem Mánesova 1647/72, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
 • telefonicky na tel. č.: +420 775 69 11 03

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s podrobným popisem závady, s číslem objednávky a kopií prodejního dokladu na adresu reklamačního oddělení provozovatele Silver Gold Investments,s.r.o., se sídlem Mánesova 1647/72, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy  na stránkách zlatoeu.cz.

13.2 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.  

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku

14.2 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. 6. 2021.  

14.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění.

Ing. Hýbler Pavel
Jednatel společnosti

E-mail

obchod@zlatoeu.cz